18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Актуализирани са известията за правилата на ес относно облагането с ДДС във връзка с оттеглянето на обединеното кралство

АКТУАЛИЗИРАНИ СА ИЗВЕСТИЯТА ЗА ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ОБЛАГАНЕТО

С ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

25 Ноември 2020

В Рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК” https://nra.bg/page?id=771 са публикувани актуализирани известия до заинтересованите страни за правилата на Европейския Съюз в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното Кралство.

Бъдещо партньорство между ЕС и ОК

Брекзит накратко:

След като Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., навлязохме в преходен период.

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и приключва на 31 декември 2020 г.

Той може да бъде удължен еднократно с не повече от една до две години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г.

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_bg

Споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство:

Със споразумението за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство, се определят условията за организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.

Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г., след като беше одобрено на 17 октомври 2019 г. заедно с политическата декларация, в която се очертава рамката на бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението се състои от два основни документа:

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_bg

Бъдещото партньорство Европейски съюз и Обединеното кралство:

Отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство се промениха, след като Обединеното кралство вече е трета страна.

ЕС и Обединеното кралство обаче се опитват да установят амбициозно бъдещо партньорство, което да отразява политическата и географска близост и икономическата взаимозависимост между тях.

Това бъдещо партньорство ще включва разпоредби, които непосредствено интересуват гражданите и предприятията, в области като транспорт, вериги на промишлени доставки, селскостопански продукти, рибарство, услуги, защита на данните, разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция, мобилност на гражданите, борба с престъпността, изпирането на пари и тероризма, външна политика и политика на сигурност.

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership_bg

Ако в края на преходния период няма ратифицирано споразумение за установяване на бъдещо партньорство между Обединеното кралство и Европейския съюз, от 1 януари 2021 г. Обединеното кралство ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.

Дори ако бъде сключено споразумение за свободна търговия, установените с него отношения във връзка с достъпа до пазара ще бъдат много различни в сравнение с участието във вътрешния пазар и митническия съюз.

Затова след края на преходния период ще настъпят значителни промени в регулаторните отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз.

На официалната страница на Европейската комисия са публикувани:

- актуализирано известие до заинтересованите страни за правилата на ЕС в областта на облагане на стоки с ДДС в контекста на оттеглянето на ОК от ЕС, с което може да се запознаете тук.

На английски език същото може да бъде изтеглено от следната връзка: https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_en

- актуализирано известие до заинтересованите страни за правилата на ЕС в областта на облагане на услуги с ДДС в контекста на оттеглянето на ОК от ЕС, с което може да се запознаете тук.

На английски език същото може да бъде изтеглено от следната връзка: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/vat-services_en.pdf

Практики на НАП