23 Април, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Окончателно: Нов код сменя сегашния БУЛСТАТ на свободните професии

Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията.  Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи.
В момента кодът по БУЛСТАТ на всички упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и на другите физически лица – осигурители, всъщност е тяхното ЕГН. За чужденците съответно личният им номер.
По данни на правителството това са 300 486 души.
Промяната в кодовете се прави с цел защита на личните данни на гражданите.

„Съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ, с кода по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици. Използването, т.е. обработването на лични данни от страна на лица, които извършват справки в регистър Булстат, поставя изискването за законосъобразност при обработването на личните данни, защото използването на код по Булстат на физическо лице, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ за извършването на справка в регистъра за наличие или липса на вписано обстоятелство, може да се определи като обработване по смисъла на Обшия регламент за защита на данните и поради това следва да отговаря на изискванията за законосъобразност на обработването“, мотивираха от кабинета промяната.

Измененията в закона предвиждат, че Агенцията по вписванията ще даде възможност за справка на кой стар номер по БУЛСТАТ отговаря нов и обратното. Освен това данните за новите номера ще бъдат предоставени служебно на Националната агенция за приходите и на другите институции.

https://news.lex.bg/нов_булстат

 

Практики на НАП