17 Май, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА: БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИНВЕСТИРА В ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА

В следващия програмен период (2021-2027 г. ) в рамките на Програмата за развитие на човешките ресурси България ще прилага мерки, насочени към подобряване на качеството на пазара на труда, цифровите умения и повишаването на квалификацията на работната сила. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си във видеоконферентен разговор на министрите на ЕС по заетост и социална политика. По време на форума се проведоха ориентационни дебати за участието и подкрепата на работниците в процеса на преструктуриране на предприятията и за равнопоставено участие на жените и мъжете на пазара на труда.

В изказването си заместник-министър Русинова посочи, че пандемията от вируса Ковид-19 оказа дълбоко отрицателно въздействие върху икономиката и доведе до преструктуриране на много компании. На този фон защитата на работниците в случай на преструктуриране става по-актуална от всякога, подчерта тя.

Зорница Русинова добави, че правото на информация и консултации е основно право на служителите съгласно българското законодателство. Работодателят е длъжен да предоставя информация и да се консултира с представители на работниците в случаи на преструктуриране. Основният принцип на българското законодателство е да направи възможно запазването на трудовото правоотношение в случай на преструктуриране. До момента с подкрепа от държавата за изплащане на компенсации работодателите са запазили над 300 000 работни места. 

В изказването си по темата за равнопоставеното участие на жените и мъжете заместник-министър Русинова отбеляза, че България е убедена, че на ниво ЕС трябва да продължим да прилагаме балансиран и цялостен подход за справяне с първопричините за неравенството и да увеличим усилията, особено по отношение на осигуряването на равно третиране на пазара на труда и подобряване на баланса между професионалния и личния живот.

https://www.mlsp.government.bg/zam-ministr-rusinova-blgariya-shche-investira-v-podobryavane-na-tsifrovite-umeniya-i-kvalifikatsiyata-na-rabotnata-sila

Практики на НАП