06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Публикувани са Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

18 Декември 2019

Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.:

Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г., утвърдени от изпълнителния директор на НАП със Заповед №З-ЦУ-1944/17.12.2019 г.

 XSD схема - Справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.– SPR73_1 

Практики на НАП