06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

СЕМИНАР НА ТЕМА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА КАСОВИТЕ АПАРАТИ

sem-aparati

Издателство „Плутон 1” ЕООД организира еднодневен обучителен семинар на тема:

ПромениТЕ в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.
за регистриране и отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти
, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ЛЕКТОРИ:

1. ЛЮБКА ТИМЧЕВА   – държавен експерт по приходите, отдел ЕО,
      дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП

2. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ           – старши експерт по приходите, отдел РКД,
дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

21.02.2019 г.- гр. София, хотел BW „Експо”,
                               Зала Панорама, бул.Цариградско шосе № 149

27.02.2019 г. - гр. Пловдив, хотел „Империал”,
ул. Лев Толстой № 6

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

21.02.2019 г.

София, хотел BW „Експо”

27.02.2019 г.

Пловдив

Хотел „Империал”

Тема: „Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

Лектори: Владимир Георгиев и Любка Тимчева

Час / мин.

Сесия

Съдържание

09.00 – 09.20

ВЪВЕДЕНИЕ

 • Запознаване с участниците;
 • Тема и основни въпроси;
 • Цели и задачи на обучението;
 • Програма за деня;
 • Правила.

09:20 - 11:00

І. Нови глави на Наредба № Н-18/13.12.2006 г.

Глава VІІ „а“

Глава VІІ „б“

Глава VІІ „в“

 

Глава VІІ „г“

 

 • Изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти и свързаността им с ФУ
 • Изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обект
 • Изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект
 • Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • Срокове за привеждане на дейността на задължените лица в съответствие с изискванията на наредбата

11:00 - 11:15

Кафе - пауза

 

11:15 - 12:45

Обсъждане на актуални въпроси по прилагане на новите разпоредби. Препоръки.

 

12:45 - 13:45

Обедна почивка

Работен обяд

13:45 – 14:15

ІІ. Общи положения в ЗДДС и Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Видове фискални устройства.

ІІІ.Технически и функционални изисквания, ред за одобряване и регистриране на типове фискални устройства.

 

ІV. Въвеждане в експлоатация, издаване на свидетелство и регистрация на фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Извеждане от експлоатация. Задължения на производителите на ФУ.

V. Издаване на документ за продажба чрез ФУ/ИАСУТД

. Отчетност на оборотите от извършени продажби и задължение за съхраняване на документи

 

VІІ. Особени режими за регистрация и отчитане на продажбите. Условия за използване и отчитане на продажбите чрез ИАСУТД

VІІІ. Задължения на лицата, търгуващи/ потребяващи за собствени нужди течни горива, съвместни контролни действия със служители на Българския институт по метрология.

 • Лица, задължени да регистрират и отчитат приходите чрез използване на ФУ и освободени лица.
 • Приложения №1 и №2 на Наредбата
 • Дейност на междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. и предаване на данни за всеки фискален/системен бон по дистанционната връзка между ФУ/ ИАСУТД и НАП
 • Задължения на сервизните фирми;
 • Извеждане от експлоатация (видове причини);
 • Действия при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация, паспорт или ФУ.
 • Реквизити на фискалните/системните бонове;
 • Разносна търговия;
 • Видове регистриране на продажбите
 • Сторно операции от ФУ и касови бележки от кочан
 • Служебно въведени/изведени суми

 

Основни моменти: дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, книга за дневните финансови отчети по
чл. 39, регистър на продажбите по чл. 39а

 • Видове ИАСУТД
 • Ред за одобряване на ИАСУТД
 • Специфични изисквания към ИАСУТД
 • СИСТЕМЕН БОН
 • Видове съдове за съхранение на течни горива,
 • Какво е лице, което зарежда течни горива за собствени нужди (чл. 118, ал. 8 от ЗДДС),
 • Подаване на данни в НАП по реда на глава девета „а“ и „б“ от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.,
 • чл. 12а и чл. 16а от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
 • Изисквания към блок-схемите на ЕСФП
 • Прекъсване на връзките между основните компоненти на ЕСФП и видове блокировки

14:15 – 14:45

ІХ. Регистрация и дейност на лицата, извършващи сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД. Подаване на уведомления за предстоящ и извършен ремонт на ФУ/ИАСУТД и средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.

Х. Контролни изпитвания и експертизи на одобрените типове ФУ

 • Действаща нормативна уредба (ЗДДС -
  чл. 118, ал. 5, чл. 191а и чл. 192 и глава седма на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)
 • Подаване на уведомления по електронен път в НАП
 • Отмяна на чл. 52, ал. 3 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
 • чл. 59 и чл. 14 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

15:00 – 15:15

Кафе пауза

 

15:15 – 16:00

Продължение по разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Продължение по разпоредбите на Наредбата.

16:00 – 17:15

ХІ. Обсъждане на актуални казуси и възникнали проблеми във връзка с прилагане на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г.

ХІІ.Въпроси, свързани с контролните действия на органите на НАП

Дискуси с участниците в обучението

 

 

 

Таксата за участие в семинара е 150 лв. без ДДС (180 с ДДС), включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд.

Абонатите на сп. "Наръчник на икономиста" заплащат 140 лв. без ДДС (168 с ДДС).

Отстъпка за втори участник от една фирма 5%, а за трети и всеки следващ - 10%. Банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в Банка Пиреос АД, клон Пловдив

IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF.

Заявете участието си на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443 или по електронната ни поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Практики на НАП