Актуално

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО, ДЕКЛАРИРАНЕТО И ВНАСЯНЕТО НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

ЦВЕТАНА ЯНКОВА, данъчен експерт

В приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (ЗМДВИП), обн. в ДВ бр.…

ОЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА И СВЪРЗАНОТО С НЕЯ ИЗВЪНРЕДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА И СВЪРЗАНОТО С НЕЯ ИЗВЪНРЕДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел да ви бъдем…

ОЩЕ

Промени в трудовото и осигурителното законодателство във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/

Промени в трудовото и осигурителното законодателство във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/

 

І. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

1. Мораториум на…

ОЩЕ

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 година

През 2020 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място…

ОЩЕ

Страница 1 от 26

Практики на НАП