01 Декември, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

09-2021.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Актуални въпроси, свързани с ползването на данъчни облекчения от физическите лица - Лорета Цветкова

По своята икономическа същност данъчните облекчения са законова възможност за намаляване на дължимите данъци. Ето защо с изтичането на календарната година въпросите, свързани с прилагането им, стават все по-актуални. В тази връзка най-напред ще уточня, че в глава четвърта на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) към настоящия момент са регламентирани следните данъчни облекчения, които ще е възможно да се ползват за доходи, придобити през 2020 г.:

  • данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;
  • данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
  • данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
  • данъчно облекчение за дарения;
  • данъчно облекчение за млади семейства;
  • данъчно облекчение за деца;
  • данъчно облекчение за деца с увреждания и
  • данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.

Като цяло механизмът за прилагане на изброените облекчения за доходи, придобити от физическите лица през 2020 г., е аналогичен на този за предходната година. Все пак, тъй като в края на миналата и през настоящата година парламентът прие някои изменения и допълнения в ЗДДФЛ,


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.