03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

09-2021.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

09-2021plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, получаващо доходи за полагане на личен труд в дружеството и доходи от стопанска дейност като физическо лице - Петя Гинина

Фактическа обстановка:

Собственик и управител съм на ЕООД, което извършва дейност през цялата 2019 г. Получавам доходи от дружеството за положения от мен личен труд в размер на минималния осигурителен доход за всеки месец. През определени месеци на 2019 г. съм извършвал и продажби чрез електронни платформи в интернет като физическо лице и от тази дейност съм получил общо 12 000 лв.

Какви задължителни осигурителни вноски дължа?

Становище: С промяната в чл. 4, ал.3, т.2 от КСО, в сила от 01.01.2019 г. беше разширен кръгът на самоосигуряващите се лица и бяха добавени и едноличните търговци, които извършват търговска дейност,


Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.