Публикуваните два документа на Министерския съвет на РБ целят подпомагане на дейността на работодателите, чиято дейност е пряко засегната от обявеното в страната извънредно положение и последвалото обявяване на извънредна епидемиологична обстановка. Целта на предприетите мерки е да се запази заетостта на работниците и служителите в засегнатите предприятия. Разширен е обхватът на лицата, които могат да получат компенсации по реда на


Публикувано е Брой - 7 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.