06 Февруари, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Семинари Годишно приключване 2022

Годишно данъчно приключване на 2022 г.

Изменения и допълнения в ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО от 1 януари 2023 г.

График за провеждане на семинарите:

  Дата на провеждане По закона за: Лекторски екип

гр. Пловдивхотел "Империал"ул. Арх. Камен Петков № 1а/Лев Толстой № 6

от 9 - 17,00 часа

27.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Облагане доходите на ФЛ (виж програмата)

Корпоративно подоходно облагане (виж програмата)

Лорета Цветкова

Цветана Янкова

28.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Данък върху добавената стойност (виж програмата)

Социално осигуряване виж програмата

Даниела Даракчиева

Петя Гинина

Таксата за участие в присъствен семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив.

Таксата за участие в онлайн семинар е 120 лв без ДДС.

IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF. 

Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.

Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.

 

Заявете участие: - на електронна поща pluton1@abv.bg;

- на сайта pluton1.com

- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Семинари Изменения и допълнения в трудовото законодателство

Изменения и допълнения в ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

График за провеждане на семинарите:

Място на провеждане: Дата на провеждане:                        Лектор
гр. Пловдив хотел "Империал" (от 9 - 14,30 ч.) 02.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово право
      Стара Загора хотел "Верея" (от 9 - 14,30 ч.) 03.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово правоВИЖТЕ ПРОГРАМАТА  

  Таксата за участие в семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив  
IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF.  
 Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.


Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.


Заявете участие:
- на електронна поща pluton1@abv.bg;
- на сайта pluton1.com
- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Прилагане на данъчното законодателство при смърт на собственик на предприятие на едноличен търговец - Цветана Янкова, Лорета Цветкова

ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНОто ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СМЪРТ НА СОБСТВЕНИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Едноличен търговец (ЕТ) с предмет на дейност организиране на хазартни игри с игрални автомати почина на 28.02.2020 г. Лицензите на игралните зали са върнати в Държавната комисия по хазарта. Фирмата не е регистрирана по ДДС и не е заличена от Търговския регистър. Фирмата е наследена от дъщерята на починалия. С регистрация на 12.03.2020 г. в Агенцията по вписванията промяната на собственика е вписана и е издаден нов ЕИК. Тъй като наследената фирма на ЕТ вече няма лиценз за организиране на хазартни игри, продаде наследеното игрално оборудване за значителна сума. Извършено е счетоводно приключване и е определен счетоводният финансов резултат за периода от 01.01 до датата на смъртта на починалия собственик. Всички права и задължения на починалия са прехвърлени на наследника. Задълженията за данъци, социални и здравни осигуровки, както и задълженията към доставчици, са погасени от новия собственик на ЕТ с новия ЕИК.

Въпроси:

1. Следва ли да се подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ от наследника за периода от 01.01 до датата на смъртта за доходите на починалия собственик? Ако следва - кога и по какъв начин трябва да се подаде, при положение че предприятието на ЕТ не е заличено, а е наследено?                                          

2. Ще се признаят ли за данъчни цели на наследника, разходите извършени от бащата, преди смъртта при изчисляване на облагаемия доход, тъй като фирмата на ЕТ с вписването на новия собственик има нов ЕИК?

3. Дължи ли новият собственик на ЕТ тримесечни авансови вноски върху облагаемия доход по чл. 43, ал.8 от ЗДДФЛ, и на база коя алинея и точка от чл.83 от ЗКПО във връзка с получените приходи от продажба на имуществото на стария собственик.

4. Как ще се тълкува наследяването на фирмата на ЕТ - като преобразувано дружество по Търговския закон или като новообразувано дружество.

Становище: По първия въпрос:

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството (ЗН), наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследникът, който е приел наследството по опис,


Публикувано е Брой - 7 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют