06 Февруари, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Семинари Годишно приключване 2022

Годишно данъчно приключване на 2022 г.

Изменения и допълнения в ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО от 1 януари 2023 г.

График за провеждане на семинарите:

  Дата на провеждане По закона за: Лекторски екип

гр. Пловдивхотел "Империал"ул. Арх. Камен Петков № 1а/Лев Толстой № 6

от 9 - 17,00 часа

27.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Облагане доходите на ФЛ (виж програмата)

Корпоративно подоходно облагане (виж програмата)

Лорета Цветкова

Цветана Янкова

28.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Данък върху добавената стойност (виж програмата)

Социално осигуряване виж програмата

Даниела Даракчиева

Петя Гинина

Таксата за участие в присъствен семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив.

Таксата за участие в онлайн семинар е 120 лв без ДДС.

IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF. 

Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.

Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.

 

Заявете участие: - на електронна поща pluton1@abv.bg;

- на сайта pluton1.com

- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Семинари Изменения и допълнения в трудовото законодателство

Изменения и допълнения в ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

График за провеждане на семинарите:

Място на провеждане: Дата на провеждане:                        Лектор
гр. Пловдив хотел "Империал" (от 9 - 14,30 ч.) 02.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово право
      Стара Загора хотел "Верея" (от 9 - 14,30 ч.) 03.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово правоВИЖТЕ ПРОГРАМАТА  

  Таксата за участие в семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив  
IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF.  
 Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.


Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.


Заявете участие:
- на електронна поща pluton1@abv.bg;
- на сайта pluton1.com
- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на продажби на стоки, извършени от българско юридическо лице в чужбина чрез платформа на Амазон. Облагане по реда на ЗДДФЛ на разпределени дивиденти в полза на местни физически лица - Моника Петрова, Цветана Янкова

Данъчно третиране по реда на зддс и зкпо на продажби на стоки, извършени от българско юридическо лице в чужбина чрез платформа на амазон. Облагане по реда на зддфл на разпределени дивиденти в полза на местни физически лица

Цветана Янкова, данъчен експерт

Моника Петрова, данъчен експерт

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, търгува със стоки, които се транспортират директно от Китай в склад на Амазон в Германия, Великобритания и САЩ. Тези стоки ще се продават чрез платформата на Амазон. До тяхната продажба стоките ще се съхраняват в складовете на Амазон. Дружеството няма пряк достъп до склада и наети лица, които да са ангажирани с продажбите в посочените страни. Българското дружество ще получава информация за стойността на извършените продажби от Амазон, за което дължи предварително договорен процент комисионно възнаграждение.

Въпроси:

1. Необходима ли е предварителна регистрация по ДДС в Германия, Великобритания и САЩ на българското юридическо лице и ако не, трябва ли да се прави впоследствие? Необходима ли е данъчна регистрация в САЩ?

2. Получената печалба на българското дружество трябва ли да бъде облагана в зависимост от произхода й с корпоративен данък за различните страни?

3. По какъв начин ще бъдат облагани разпределените дивиденти в полза на физическите лица - български граждани, собственици на това дружество?

Становище:

1. Относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност:

Доставките, които ще извършва българската фирма, съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС,


Публикувано е Брой - 7 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют