ДЕКЛАРИРАНЕ И ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК НА ЗАСТРОЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

ЗМДТ

ВЪПРОС: Физически лица притежават 5 700 дка земеделска земя, върху част от която е построена вила. Каква част от земята подлежи на облагане с данък върху недвижимите имоти? Как следва да бъде деклариран този имот в декларацията по чл. 14 ЗМДТ? Как се определя данъчната оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ на такъв имот за целите на данъка при придобиване на имущества?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП