ДОХОД ОТ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, ЗАЕДНО С ОБЗАВЕЖДАНЕТО МУ

Въпрос: През 2016 г. е извършена продажба на недвижим жилищен имот, който е семейна имуществена общност и е закупен от продавачите (местни физически лица) преди повече от три години. В продажната цена е включено и цялостното обзавеждане на жилището. Облагаем ли е доходът от продажбата на това имущество, което освен недвижим имот включва и движими вещи и ако е облагаем, как следва да се изчисли дължимият данък?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП