ДОХОД НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВЕН ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

ВЪПРОС: Български гражданин, който от години живее в Канада и към настоящия момент е местно лице на тази държава, продава недвижим имот в България. Имотът е получен по наследство преди повече от пет години.
Дължи ли това лице данък по реда на ЗДДФЛ и ако отговорът е положителен, как следва да се изчисли дължимият данък?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП