АРМЕНСКИ ГРАЖДАНИ РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В БЪЛГАРИЯ

чл. 129 от КТ

Въпрос: Граждани на Република Армения работят по трудови договори, сключени на основание Кодекса на труда с предприятие, което е установено в Република България. Дължат ли се задължителни вноски съгласно българското законодателство? АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП