ЗАЕТИ В ХОЛАНДИЯ ГРАЖДАНИ ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ ОТ БЪЛГАРИЯ

чл. 11(3)(а) от Регламент № 883/2004).; чл. 21(1) от Регламент № 987/2009; чл. 21(2) от Регламент № 987/2009

Въпрос: В коя държава членка се внасят задължителните осигурителни вноски за холандски граждани, които не полагат труд на територията на България, но ще получават възнаграждения по договори за управление и контрол на търговско дружество, установено в България и същевременно са заети или самостоятелно заети лица на територията на Кралство Холандия?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП