БЪЛГАРСКИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ В ГЕРМАНИЯ

Регламенти на Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност на държавите членки

Въпрос: Български граждани са наети като сезонни работници от работодател, който е установен на територията на Германия. Работодателят изисква от лицата удостоверения, че българското законодателство в сферата на социалната сигурност не се прилага спрямо тях. Възможно ли е издаването на такива удостоверения?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП