ОСИГУРЯВАНЕ НА РУСКИ ГРАЖДАНИН УПРАВИТЕЛ НА РУСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл. 2 от Договор за социалната сигурност между РБ и Руската Федерация; чл. 6 - чл. 9 Договор за социалната сигурност между РБ и Руската Федерация; чл. 6, т. 1 Договор за социалната сигурност между РБ и Руската Федерация; чл. 6, т. 2.2. Договор за социалната сигурност между РБ и Руската Федерация; формуляр РФ/БГ 1

Въпрос: Руски гражданин работи на територията на Република България като управител на търговско представителство на предприятие, установено на територията на Руската Федерация.
Дължат ли се задължителни вноски по българското законодателство?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП