ЗАЯВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА РУСКИ ГРАЖДАНИН КАТО САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Договор за социалната сигурност между Република България и Руската Федерация удостоверение РФ/БГ 1

Въпрос: Руски гражданин, който работи на територията на Руската Федерация, започва работа в България като самоосигуряващо се лице. Необходимо ли е при подаване на декларацията за започване на трудова дейност (Окд-5) лицето да представи удостоверение за приложимо законодателство РФ/БГ 1 по спогодбата за социална сигурност между двете държави. АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП