КУПУВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА СТАЖ ЗА ВРЕМЕТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

чл. 9а, ал. 1 от КСО; чл. 45 от НПОС

Въпрос: Кога мога да "закупя" осигурителен стаж за времето на обучението ми във висше учебно заведение - непосредствено преди пенсиониране или мога да направя това и по-рано? Длъжна ли съм да заплатя вноските навежднъж за целия период, или мога да внасям парите на части? 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП