ПОПЪЛВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ДО 31.12.2015 Г.

Наредба №  Н-8

ВЪПРОС: Когато се подава коригираща декларация обр. № 1 след изтичане на периода, за всеки месец ли трябва да се попълнят броя работни дни според работните дни в месеца или според действително отработените дни от съответния служител? За всеки месец ли се подава коригираща декларация с брой работни дни за съответния месец? 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП