ОТЧИТАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК И ОТПУСК ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ В ПЕРИОД НА СУМИРАНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ

чл. 142, ал. 2 от КТ; чл. 155 и чл. 156 КТ

ВЪПРОС: Как се отчитат представените болнични листове в този период? Включват ли се в месеца и графикът съобразява ли се с болничните в месеца, в който са представени? Как се процедира с ползваните дни за платен годишен отпуск на служителите? АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ
Лариса Тодорова, юрист по трудово право

Практики на НАП