ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРИОДА НА СУМИРАНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИК ПОСТЪПИЛ ПО ВРЕМЕ НА УСТАНОВЕН ГРАФИК ЗА ЗВЕНОТО

чл. 142, ал. 2 КТ

Работодател е въвел сумирано изчисляване на работното време, а периодът на отчитане е 3-месечен.Възникват следните въпроси:

ВЪПРОС: Когато в този период се назначи нов служител, за него откога започва да тече 3-месечният период и кога приключва? АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ
Лариса Тодорова, юрист по трудово право

Практики на НАП