ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАБОТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ДО 40 ЧАСА МЕСЕЧНО ДО 31.12.2014 Г.

чл. 4, ал. 1, т 1 и т. 6 (до 31.12.2014 г.) от КСО; чл. 4, ал. 2 от КСО (до 31.12.2014 г.)

Въпрос: Лице работи по два трудови договора. Единият е сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, а другият по чл. 111 от КТ. И по двата трудови договора уговореното работно време е по 2 часа на ден. В месеците, в които има 20 или по-малко работни дни, лицето и на двете места работи до 40 часа месечно. За кои социални рискове трябва да се осигурява това лице през тези месеци - за всички фондове на ДОО или само за пенсия и за трудова злополука, или за всички месеци, през които работи, трябва да се внасят вноски и в четирите фонда на ДОО?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП