ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЛЕН НА РИК

чл. 59 от ИК; чл. 68 от ИК

Въпрос: Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Бях член на районна избирателна комисия. Трябва ли да бъда осигурена за това време и ще намери ли отражение полученото възнаграждение върху размера на пенсията ми?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП