МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ И ПЕЧАЛБИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Град
СОФИЯ
Дата
20 Април 09:00 - 17:00
Място
София, Хотел "Анел" бул. „Тодор Александров“ 14

Лектор: адв. Десислава Канева

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

20 април 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ И ПЕЧАЛБИ
НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Какво ще научите:
- кога възниква задължение за длъжностните лица да прилагат СИДДО;
- кога се формира място на стопанска дейност;
- данъчни облекчения при прилагане на СИДДО;
- методите за избягване на двойното данъчно облагане;
- данъчен ефект за физическите лица при прилагане на СИДДО;
- процедурата за възстановяване на платен данък в чужбина.
Целева аудитория:
Обучението е подходящо за гл. счетоводители, счетоводители и юристи

Лектор: адв. Десислава Канева, юрист, консултант по СИДДО


Адв. Канева е един от малкото доказани специалисти по СИДДО в България. Има дългогодишен опит като главен юрисконсулт в дирекция СИДДО в ЦУ на НАП. В момента е адвокат на свободна практика. Консултира български и международни компании по прилагането на СИДДО, данъците при източника, данъчното оптимизиране,  възстановяване на платен данък в чужбина. Има над 100 публикации в специализирани издания, включително в списание "Наръчник на икономиста.

 П Р О Г Р А М А

I. Международно облагане на доходи и печалби на български местни лица
Понятието „местно лице“ - вътрешно
1. Законодателство и значение на СИДДО.

2. Гранични случаи при физически и юридически лица – проблеми и решения.
Примери.
3. Процедура по взаимно споразумение по СИДДО - инструмент за разрешаване
на спорове относно данъчното облагане.
4. Реализиране на доходи от чужбина и облагане

5. Случаи, в които чужда държава има претенции за облагане на доход или
печалба на българско местно лице.
6. Данъчни рискове в чуждата държава - роля на СИДДО и чуждестранното
законодателство.
7. Формиране на място на стопанска дейност или определена база в чужбина.
Последици. Примери.
8. Данъчно положение в България.
9. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект.
10. Случаи, в които не се признават методи за избягване на двойното
данъчно облагане в България
11. Казуси:
- Доходи от трудови правоотношения;
- Доходи от извършени услуги в чужбина.
ІI. Облагане в България на доходи и печалби на чуждестранни лица - разлики
с облагането на доходите на местни лица от чужбина.
1. Възникване на данъчно задължение на чуждестранно лице в България -
вътрешно законодателство.
2. Източник в страната - ЗКПО и ЗДДФЛ.
3. Приложими данъци върху доходи и печалби на чуждестранни лица - данъци
при източника и корпоративен данък.
4. Роля на СИДДО - данъчни облекчения за чуждестранни лица.
5. Ред за прилагане на облекченията по СИДДО.
6. Примери относно някои видове доходи на чуждестранни лица:
- Доходи от технически услуги;
- Дивиденти и приравнени на тях доходи;
- Доходи от предоставяне на ноу-хау и търговска марка;
- Доходи по договори за лизинг на оборудване;
- Доходи на чуждестранни управители;
- Директорски възнаграждения.


Участниците в обучението получават сертификат.


Таксата за участие в семинара е 165 лева без ДДС, включваща лекции, материали и 2 кафе паузи и един обяд.
Отстъпка за втори участник от една община/фирма - 5%, а за трети и всеки следващ 10%. Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1”
в Банка Пиреос АД - IBAN: BG 08 PIRB 80761600244715, или в брой.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 20 Април 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП