21 Януари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 1 / 2019

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г.

Обн. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.

Практики на НАП