25 Май, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Наръчник на икономиста Брой 7 / 2018

Становище № 20-00-6 от 12.01.2016 г.

Относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Практики на НАП