15 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Становище 26-С-117 от 19.03.2015

Прикачени
Download this file (KSO_ZZO_ZDDFL_Drugi_26-с-117.doc)KSO_ZZO_ZDDFL_Drugi_26-с-117.doc[Становище 26-С-117 от 19.03.2015 ]69 kB

Закона за авторското право и сродните му права,чл. 3, ал. 1;

                                   Закона за авторското право и сродните му права, чл. 18;

                                   Закона за авторското право и сродните му права, чл. 41;

                                   Закона за авторското право и сродните му права, чл. 42;

                                   КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;

                                   КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;

                                   КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;

                                   КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;

                                   КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5;

                                   КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6;

                                   КСО, чл. 6, ал. 2;

                                   КСО, чл. 6, ал. 3;

                                   КСО, чл. 6, ал. 10;

                                   КСО, чл. 10;

                                   КСО, чл. 127, ал. 1;

                                   ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6;

                                   ЗДДФЛ, § 1, т. 26;

                                   ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;

                                    ЗДДФЛ, чл. 25, ал. 1;

                                   ЗДДФЛ, чл. 29, т. 1, буква „б”;

                                    ЗДДФЛ, чл. 30;

                                    ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 6;

                                    ЗДДФЛ, чл. 37,   ал. 2.

Практики на НАП