14 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Общо становище № 20-00-158/28.07.2014 г.

във връзка със съобразяване на административната практика на ВАС по прилагане на ЗДДС относно право на приспадане на ДДС за леки автомобили и др.

Практики на НАП