21 Септември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Становище 20 00 120 от 16.06.2016

Относно:  Третиране на предплатените телефонни карти като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Практики на НАП