15 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Писмо 91-00-7 от 20.03.2015

Прикачени
Download this file (ZDDS_91-00-7.doc)ZDDS_91-00-7.doc[Писмо 91-00-7 от 20.03.2015 ]60 kB

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ………. г. е отправена молба за среща за съвместно решение на възникнал практически проблем, свързан със сочена в писмото противоречива практика по прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - „Доставка на стоки и услуги по Приложение  № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя“ във връзка с доставка на стоки - слънчогледови люспи и доставка на услуга по пълнене, палетизиране и товарене на месокостно брашно. Сочите като проблем наличието на писмени становища на ЦУ на НАП, които явно противоречат на резултатите от приключилите ревизии, както и пет ревизии, които понастоящем са спрени. 

Практики на НАП