14 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Писмо 24-30-39 от 24.01.2015

Прикачени
Download this file (ZDDS_24-30-39.doc)ZDDS_24-30-39.doc[Писмо 24-30-39]122 kB

Относно: регистрация за прилагане на специалния режим за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (Мини обслужване на едно гише –MOSS) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 

Практики на НАП