24 Октомври, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

SOFIX изпраща горещо лято

Индексът на най-ликвидните компании на Българската фондова борса се покачва от юни насам

Лятото за основния индекс на Българската фондова борса SOFIX беше горещо и изцяло с положителни стойности. В шестия месец на 2016 г. индексът на сините чипове се покачи с 3,22%, през юли той прибави 0,58%, а август изпраща с ръст от 1,41%.

Това е третият пореден месечен ръст на индекса на 15-те най-ликвидни компании на борсата. Подкрепа за родния бенчмарк оказаха акциите на 10 компании, които поскъпнаха през месеца, а други 5 поевтиняха.

Най-голям ръст в цената отчетоха книжата на ТБ Централна кооперативна банка АД, които поскъпнаха с 8,16% за последния месец. Положителният финансов резултат се случва на фона на данните за 437,7% годишен ръст на нетната печалба на банката до 18,119 млн. лв. между януари и юли. По-високият нетен лихвен доход, по-големите приходи от такси и комисиони, приходите от продажбата на акции във Visa Europе и значителни положителни валутно-курсови разлики подкрепиха печалбата на ЦКБ през първата половина на 2016 г.

Второто най-печелившо дружество от състава на индекса през последния месец е Стара планина холд АД, чиито книжа поскъпнаха със 7,90%, след като дружеството изпрати най-силното си шестмесечие от финансовата криза насам.

След него на трета позиция по ценови ръст се нарежда Албена АД с покачване от 7,53%. На консолидирана база хотелиерската компания увеличи загубата с 30% през първото полугодие в сравнение с година по-рано.

Сред останалите компании в индекса с положително изменение в цената на акциите са Неохим АД, Адванс Терафонд АДСИЦ, Холдинг Варна AД, Химимпорт АД, Трейс Груп Холд АД, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ и Монбат АД.

През август най-силно поевтиняват акциите на Софарма АД - с 4,33% на фона на данните за спад в нетната печалба от 8% на годишна база през шестмесечието.

На второ място се нарежда ТБ Първа Инвестиционна Банка, която през юли беше начело по ценови ръст. Картината за компанията през август е доста по-различна – книжата на банката понижават цената си с 3,73%.

На трета позиция сред губещите е М+С Хидравлик АД, чиито книжа поевтиняха с 2,43%.

Индустриален Холдинг България АД и Индустриален Капитал Холдинг АД отписаха съответно по 1,50 и 0,38% от цената на акциите си.

Лидер по оборот за месеца е Монбат АД с 15,612 млн. лв. след пакетна сделка за 5% от капитала на дружеството.
Втори по изтъргуван обем е Адванс Терафонд АДСИЦ с 1,064 млн. лв., а топ 3 се допълва от Химимпорт АД с 988,7 хил. лв.

Дружеството обаче е лидер по брой сделки – 623, следвано от Монбат АД с 494 сделки и ТБ Първа Инвестиционна Банка с 403 сделки през месеца.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП