24 Октомври, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

КФН ИЗКЛЮЧИ "РСМ БЪЛГАРИЯ" ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Регулаторът обвини одиторската компания в представяне на невярна информация с цел доказване на капацитет

Комисията за финансов надзор (КФН) изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи на застрахователи и пенсионни фондове. Новината съобщи самият регулатор, а като причина посочва документи с невярно съдържание, предоставяни от одиторската компания.

„Установени са неистински данни, предоставени в процеса на избор и назначаване на независими външни консултанти за извършване на прегледи на активите на пенсионни фондове и баланси на застрахователи. В процедурите за подбор и назначаване на независими външни проверяващи кандидатите бяха задължени да предоставят международни екипи с висока квалификация и опит за извършването на прегледите. Редица международни партньори, които са били подадени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като членове на екипите, са заявили по време на разследването, че не им е известно да са включени в такива прегледи и посочват, че подписите върху техните автобиографии не са положени от тях. Някои от тях дори заявяват, че подадените техни автобиографии са неверни", се казва в съобщение на финансовия регулатор. потърсени за коментар, от компанията обясниха пред "Икономист", че не могат да отговорят към момента на обаждането.

Тук скандалът отива далеч отвъд класическата парадигма доколко обективен може да е одитът на компания, която плаща на одитора си и ако желае да я запази като клиент, одиторът балансира между мисията си да лови нередностите и желанието да получи поръчка за заверка и следващия път. По тази релация скандали с лоши практики в одиторските компании са възниквали навсякъде в корпоративния свят, а в България такъв пример бе фалита на Корпоративна търговска банка, чиито финансови отчети се заверяваха без забележки, въпреки процесите по документално обиране на финансовата институция.

Ако регулаторът докаже по безспорен начин подаването на невярна информация при кандидатстването на РСМ България, това ще може да означава много повече от прекомерна амбиция за пазарен дял на компанията. Откриването на нередностите идва месец, след като начело на регулатора встъпи новият председател Карина Караиванова. Тя обеща да провери решения на комисията при управлението на своя предшественик Стоян Мавродиев и днешните разкрития, ако не се оспорят, или се потвърдят от съдебен орган, ще са доказателство за лошото качество в работата на регулатора при предишния му ръководител.

Последното ще породи и въпроса дали лошите практики са били толерирани, или са резултат от некомпетентност.

Комисията за финансов надзор уточнява, че цитираните документи са давали съществени основания за избора на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от Управляващия комитет и КФН, тъй като са служили като доказателство за необходимата квалификация, опит и наличието на ресурси, компанията да се справи със заданието, за което кандидатства.

В редовното подаване на документи пред КФН пък одиторската компания продължава да посочва, че след началото на прегледите, въпросните лица извършват работа в прегледите, което в рамките на разследването бе категорично опровергано от самите лица.

По определение на комисията разкритата невярна информация включва злоупотреба с имената на ръководители на екипи, актюери и други членове на екипи в прегледите на различни застрахователи и пенсионни фондове. За да не дават поводи за обвинения в субективизъм от Комисията за финансов надзор са разширили разследването си, така че да обхване и други независими външни проверяващи. Констатицията е, че при никой друг проверяващ не е намерено доказателство за такава невярна информация.

„Въз основа на доказателствата, че документите, предоставени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД съдържат съществена невярна информация, Управителният комитет и КФН взеха решение да изключат "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи, които да могат да извършват проверки на застрахователи и пенсионни фондове, и отмени всички индивидуални решения за назначаване на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като независим външен проверяващ", се казва в съобщението на финансовия регулатор.

Застрахователите и пенсионноосигурителните дружества са длъжни незабавно да прекратят договорите с "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД и да изберат нов проверяващ от одобрения списък, в срокове, които се посочени в нова инструкция за процедурата. КФН ще предаде на съответните компетентни органи резултатите от това разследване, за предприемане на съответните правни действия срещу отговорните лица.

"Проведеното разследване и взетото решение показват, че Комисията за финансов надзор работи прозрачно в диалог с всички свои партньори. Тъй като целта на прегледите съгласно мандата от парламента е да се повиши доверието в застрахователния сектор и в сектора на пенсионните фондове, не виждаме друг начин освен отстраняването на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от процеса на извършване на прегледи и стартираме процедури за избора на надеждни международни проверяващи, които да заменят "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД. Независимо от всичко, ние сме решени да финализираме прегледите преди края на тази година", коментира в изявление по случая Карина Караиванова.

Източник: http://iconomist.bg/

Практики на НАП