21 Януари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 1 / 2019

Банките ни имат достатъчно капитал

Ситуацията не е розова, но е нормална, смята Петър Андронов

Банките в България имат достатъчно капитал спрямо изискванията на европейския регламент. Ситуацията не е розова, а е нормална. Това коментира пред бТВ председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петър Андронов по повод резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете на българската банкова система.

Попитан възможно ли е да се повтори ситуацията с КТБ, след като тя се случи след изказване на тогавашния гуверньор на БНБ Иван Искров, че банковия сектор е стабилен, Андронов каза, че ако тогава е говорила само централната банка, сега оценката е на 900 души и девет оценителски компании със световно име, които не биха рискували реномето си.

Прегледът на активите продължи два месеца, но стрес теста е нещо рутинно – то се прави всяка година, само че този път знаехте за него. По-важното беше оценката на активите, защото съмненията бяха, че позициите, отбелязани в отчетите на банките, са не съвсем надеждни, каза Андронов.

Помолен да коментира информацията за две банки, които са с неудовлетворителни резултати, Андронов каза, че те имат капитал над минимално изискуемия и паралелите с КТБ са неуместни. Нуждата от допълнителен капитал при тях пък е „в рамките на изпълнимото, далеч от всякакви критични нива".
Андронов допълни, че при тестовете се проучва всичко, включително оценителите е трябвало да проверяват вътрешни кредити и лоши кредити. На практика са били проверени 75% от кредитния портфейл на банките, докато „в Европа, когато проверяваха банките, едва стигаха до 20%". Проверява се абсолютно целия портфейл, без значение дали банката има клонове извън страната или извън ЕС, като се започва с най-големите кредити.
Според банкера няма възможност някоя банка да е укрила информация.
Никой не е казал, че няма лоши кредити, видяхме какви прекласификации е на правила централната банка – 665 млн. допълнителни провизии или обезценки, каквито има в доклада, са точно заради лошите кредити, върху които се добавят допълнителни резерви от банките. 665 млн. са и много, и малко – на фона на обема на банковата система са прилична малка сума, защото са под 1%. От друга страна, на фона на проверения портфейл, е една допълнителна резерва, която би била подходяща и достатъчна на този етап".
По думите на Андронов доверието към банките, измерено с депозити, не спира да расте вече 7 – 8 години – от първите сигнали на кризата.
„Ситуацията не е розова, а нормална. Изводите не трябва да водят до самодоволство. Искаме централната банка да продължи да прилага този строг подход, който имаше по време на проверката, и да държи тези стандарти високи", каза още гостът.
Според него ситуацията в Турция не застрашава банковата система у нас.

Източник: http://www.economic.bg/

Практики на НАП