21 Януари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 1 / 2019

SOFIX изкачи едногодишен връх

Основните индекси на Българска фондова борса (БФБ) стартират сесията в понеделник с ръстове, като водещият SOFIX изкачва връх не само от началото на 2016 г., но и за последните 12 месеца. Час след началото на търговията оборотът е колкото дневния, регистриран през последните дни от миналата седмица. Банковите акции са на фокус след обявените в събота резултати от прегледа на активите и стрес тестовете в сектора.

Индексът на 15-те най-ликвидни акции – SOFIX, нараства с 0,88% до 463,06 пункта, което не само че е нов връх за годината, след като бе преминат този, достигнат на 23 юни, но и най-високата стойност на бенчмарка от средата на август 2015 г. насам.

Широкият индекс BGBX40 се покачва с 0,58% до 89,5 пункта. Секторният BGREIT записва ръст от 0,53% до 101,60 пункта. По-широкият и с равни тегла BGTR30 се извисява с 0,42% до 382,17 пункта.

Към 11 часа реализираният оборот на регулиран пазар възлиза на 161,2 хил. лв., от които 154,6 хил. лв. с компании от SOFIX. Изтъргуваният обем за по-малко от час е по-голям от петъчния, например, който не прехвърли дори 100 хил. лв.

Акциите на две от публично търгуваните банки са във фокуса на инвеститорите след резултатите от прегледа на активите и стрес тестовете, показали солидни и устойчиви капиталови позиции на сектора.

Лидер по оборот със 117,1 хил. лв., по брой сделки с 45 и по ценови ръст с 8,9% до 1,035 лв. за акция е ТБ Централна кооперативна банка АД. Цената премина над 1 лв. за брой за пръв път от 4 юли 2016 г.

Втора с около 6 пъти по-нисък оборот от ЦКБ с 25,7 хил. лв. е ТБ Първа инвестиционна банка АД. Пазарната капитализация на трезора се смъква с 4,2% до 2,174 лв. Кредитната институция е трета по сделки с 16.

На трето място по оборот час преди обяд е Химимпорт АД с 16,9 хил. лв. Компанията е втората най-поскъпваща до момента с ценови ръст от 5,4% до 1,21 лв. Холдингът е втори по брой сделки с 18.

Към 11 часа са се сключени 92 сделки с 12 емисии акции. Печелившите са 7 спрямо 4 губещи. Цената на акциите на две компании са без промяна.

Пазарната капитализация на ТБ Българо-американска кредитна банка АД е нагоре с 4,8% при 4,4 лв. за ценна книга.

Книжа на другите публични банки – Тексим Банк АД и Българска банка за развитие АД, все още не са търгувани.

Източник: http://www.investor.bg/

Практики на НАП