21 Януари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 1 / 2019

Народното събрание гласува с пълно единодушие нов мандат за управителя и подуправителя на НОИ

На 29 юли 2016 г. управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков и подуправителят на институцията Весела Караиванова-Начева бяха преизбрани на своите постове за още един мандат.

На свое редовно заседание Народното събрание на Република България разгледа кандидатурите им за ръководители на държавната структура и гласува в подкрепа на предложението те да продължат да я управяват и в следващите четири години. 

От парламентарната трибуна стана ясно, че освен от Комисията за труда, социалната и демографската политика към Парламента, Петков и Караиванова са подкрепени от всички национално представени работодателски организации, както и от двата основни синдиката.

Четири са целите, които ръководството на Националния осигурителен институт си поставя при управлението на институцията в следващите четири години. На първо място е поставено повишаването на потребителската удовлетвореност чрез подобряването на достъпността и гъвкавостта на обслужването и развитието на електронните услуги. С въвеждането на процесно-ориентирания подход ще бъдат оптимизирани работните процеси, а за повишаване на организационната ефективност е предвидено създаването на учебен център и намиране на допълнителни способи за мотивиране на служителите. Институтът ще работи за пълна прозрачност и контрол при разходването на публичните средства.

Практики на НАП