Актуално

НАП казва колко данъци дължим по телефона

Последните промени в данъчния кодекс улесняват гражданите

НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по…

ОЩЕ

От 1 юни: Заплата и 50 % от майчинството за върналите се на работа след 6 месеца

Майките, които се върнат на работа след 135-ия ден от раждането на детето до навършването на една година ще получават заплата и 50 % от парите за майчинство през първата година. Работодателят ще…

ОЩЕ

Концерти, фестивали и изложения са новата мишена на данъчните

 

Данъчните ще следят за издаване на касови бележки

 

Националната агенция за приходите засилва контрола за спазването на данъчните изисквания при провеждането на масови прояви като…

ОЩЕ

Проверяват 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата

Националната агенция за приходите започва проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата. Сред селектираните…

ОЩЕ

НАП приема обезпечения от търговците на течни горива

От НАП напомнят, че продължават да приемат обезпечения при доставки на течни горива. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с…

ОЩЕ

Важно за Интрастат операторите: нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура

От 2 септември 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално…

ОЩЕ

Страница 2 от 22