Актуално

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2015

През 2016 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно…

ОЩЕ

Данъчно-осигурителен календар - 27.12.2015 - 02.01.2016

  • Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски производители за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа…

ОЩЕ

Годишно приключване в НАП в периода 30.12.2015 г. - 06.01.2016 г.

Достъп до електронните услуги на НАП

От 1 януари 2016 г. чрез електронния портал на НАП ще бъдат достъпни услуги, свързани с подаването на декларации и документи от задължени лица, както следва:

  • За…

ОЩЕ

Издаване на удостоверения до края на януари 2016 г.

Във връзка с внедряване на нова електронна система, подпомагаща администрирането на процесите по принудително събиране на публични вземания, събирани от НАП, в периода 01.01.2016 г. - 31.01.2016 г. е…

ОЩЕ

Важно за лицата с прекъснати здравноосигурителни права, заплатили дължимите вноски на 23.12.2015г.

Във връзка с влизане в сила на промяната в Закона на здравното осигуряване от 28.12.2015г. Ви информираме, че в електронната услуга „Справка  за здравноосигурителен статус", здравният статус…

ОЩЕ

Страница 9 от 22

Практики на НАП