Актуално

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от…

ОЩЕ

НАП връща данъците на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2016 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади…

ОЩЕ

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приложима от 01.01.2016 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми,…

ОЩЕ

Страница 7 от 22

Практики на НАП