Актуално

Актуализиран е програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

Публукувана е версия 5.1 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за и ръководство на потребителя за работа с него. Актуализирани са и номенклатурата на държавите.

ОЩЕ

Отстъпка от 5%, ако подадеш декларация по интернет до 31 март

Всяка трета декларация за облагане на доходите е изпратена по електронен път

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху…

ОЩЕ

Създаден е Съвет за управление на риска от неспазване на законодателство

От началото на март в НАП работи Съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Основната му роля е да определи стратегии и политики за управление на риска от…

ОЩЕ

Инвестиционните посредници докладват на НАП по електронен път при сделки за покупка на акции на публични дружества от офшорни фирми

Инвестиционните посредници са длъжни да уведомяват НАП за сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и за…

ОЩЕ

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от…

ОЩЕ

Страница 6 от 22