Актуално

ГИТ и НАП започват проверки за 4 часови трудови договори

Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при…

ОЩЕ

Важно! Издателство ПЛУТОН-1 набира разпространители!

 Издателство Плутон-1 набира разпространители за цялата страна за Списание Наръчник на икономиста за Абонаментна кампания 2015. За повече информация, моля обадете се на посочените телефони: 032/ 62-89-12; 032/ 62-84-42;

ОЩЕ

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, с който се въвежда нова европейска схема на облагане от 2015 г

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани…

ОЩЕ

30-ти април е крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

Теодора Дичева, юрист по трудово право

 

Наб­ли­жа­ва край­ният срок за из­пъл­не­ние на еже­год­но­то за­дъл­же­ние на ра­бо­то­да­те­ли­те за по­да­ва­не на Дек­ла­ра­ция по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Съг­лас­но…

ОЩЕ

Физическите лица декларират доходите си до края на април

В края на aприл изтича крайният срок за деклариране на доходите от физическите лица, които са данъчно задължени съгласно действащото законодателство в България. 

Кои са данъчно задължените лица?
 

  • местните…

ОЩЕ

Страница 22 от 22

Практики на НАП