Актуално

Важно за Интрастат операторите: нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 01, 40, 41, 42 и 43 на Комбинираната номенклатура

От 2 септември 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално…

ОЩЕ

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за…

ОЩЕ

Ограничен достъп до е-услугата за справка за задълженията за МДТ днес след 17 ч.

От 17 ч. на 24.08.2016 г. до 9.00 часа на 29.08.2016 г. достъпът до до е-услугата за справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане ще бъде временно спрян…

ОЩЕ

Нови указания, свързани с облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път

Публикувани са:

Указания на ДДС Комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път

ОЩЕ

Удостоверенията за местно лице се издават в офисите на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно…

ОЩЕ

НАП с най-високо обществено доверие

НАП е получила най-високо доверие от гражданите сред осем публични институции в България, имащи отношение към борбата със сивата икономика и престъпността, сочи "Сондаж за оценка на съдебната система…

ОЩЕ

Страница 3 от 22

Практики на НАП