24 Октомври, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Удостоверенията за местно лице се издават в офисите на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.

На сайта на НАП вече е достъпна новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).

Практики на НАП