24 Октомври, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Становище за третиране на предплатените телефонни карти като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Публикувано е становище относно третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС..

Практики на НАП