22 Октомври, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на комбинираната номенклатура

От 06 юни 2016 г. се разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени от НАП диапазони за минимално и максимално тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка. Към досегашния списък на такива стоки се добавят всички кодове на стоки от глави 58,59,64,65 и 66 на Комбинираната номенклатура на стоките.


Пълната информация във връзка с тази промяна се намира в рубрика Интрастат/Номенклатура на сайта на НАП.

Практики на НАП